Начало
     
SUSTAIN е проект по програма "Коменски", който има за цел да се събере и да разпространи добри практики от страните-партньори и да насърчи най-добрите резултати, новаторски продукти, за да се подобри качеството на образованието и обучението чрез местни уъркшопи, , онлайн класната стая и чрез Международно обучение на учители, което ще се проведе в Истанбул. На учителите ще бъдат предоставени онлайн база данни с добри практики, съдържаща модели на дейности и учебни инструменти книга на проекта и платформа за сътрудничество.Учителите ще имат възможност да вземат участие в международния курс за обучение на учители, целящ да развие и подкрепи компетентностите им. С този проект ние ще насърчим придобиването на ключови компетентности, свързани с образованието за устойчиво развитие, започвайки от ранна възраст. Част от дейностите по проекта включват събиране, съставяне и тестване на добри практики, събрани в базата данни на проекта, актуални учебни инструменти, материали и обучителен курс за учители ще бъдат създадени, за да се подобри качеството и европейското измерение на обучението на учителите в страните-партньори.

Еднодневни семинари във всяка страна-партньор ще дадат старта на проекта и ще определят нуждите на целевите групи. Партньорите ще проведат обмен на експерти, като всяка държава ще бъде посетена от чужденстранен експерт в рамките на обучение за учители. В допълнение, партньорите ще поддържат редовна он-лайн връзка с преподаватели и специалисти по време на проекта. Учителите ще качват добри практики в определен формат в онлайн база данни и ще имат възможност да ги адаптират и прилагат, с помощта на автора на занятието. По време на Международния обучителен курс за учители в Истанбул ще бъде представена чернова на книжката на проекта, както и онлайн платформата за сътрудничество. Освен това, по време на всяка от срещите на партньорите, ще бъде организирано посещение на училище, където ще се проведе изпробване на предложените урочни планове в класната стая. В електронната платформа подобрени добри практики, фокусирани върху развитието на ключови компетентности за устойчиво развитие, интегриране международна и интердисциплинарна съвместна работа между учителите, преподаващи в ранните възрастови групи. Книжката на проекта ще съдържа образци на добри практики от всяка страна-партньор и модели за подражание и интегриране на принципите на устойчивото развитие в преподаването и практиката.