Ana Sayfa
     
SUSTAIN, iki yıllık programda , yenilikçi ürünler ve en iyi sonuçlara teşvik olması amacıyla proje ortağı ülkelerden gelecek iyi çalışmaları toplayıp paylaşacak ve eğitim öğretim kalitesini artırmak için bunlara ek olarak mahalli çalıştaylar, online sınıf uygulamaları ve İstanbul’da ormanlık bir alanda düzenlenecek olan yüz yüze bir uluslar arası öğretmen eğitim kursu gerçekleştirecektir.Öğretmenlerin yetkinliklerini artırmak amacıyla, aktiviteler için modeller, öğretim araçları&ITTC(Uluslar arası Öğretmen Eğitim Kursu) den oluşan bir İyi Uygulamalar Online Veritabanı hayata geçirilecektir. Çıktılar olarak Proje Kitapçığı ve e-platform öğretmenler, karar vericiler ve kamuya sunulacaktır. Bu proje ile, sürdürülebilir kalkınma eğitimiyle ilgili temel yeterliliklerin ediniminin erken okul yaşlarından itibaren başlatılmasına katkı yapacağız.Proje veritabanında saklanmış olan iyi uygulamaların toplanması, derlenmesi ve denenmesinin ardından, kaliteyi artırmak ve partner ülkelerdeki öğretmen eğitimi Avrupa boyutuna katkı yapmak amacıyla en güncel öğretim araçları, materyaller oluşturulacak ; öğretmen eğitimi gerçekleştirilecektir.

Mahalli çalıştay, SUSTAIN sürecinin başlatıcısı olacak ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaktır. Her partner, bir başka ülkenin mahalli öğretmen çalıştayına katılmak için, mevcut uzmanlık alanı ve talep esasına göre eşleştirilecektir. Ayrıca proje süresince çeşitli partnerlerle online Skype bağlantısı gerçekleştirilecektir. Öğretmenler, belirlenmiş olan bir formatta İyi Uygulamaları online veritabanına yükleyecek ve bu İyi Uygulamaları, GP online sahibi koçluğu altında uyarlayıp, uygulamaya geçireceklerdir. Yüz yüze ve ormanda yapılacak Uluslar arası Öğretmen Eğitim Kursu esnasında, yeni öğretmenler ilham alacaktır. Bu eğitim sırasında taslak bir kitapçık ve e-platform öğretmenlere sunulacaktır. Buna ek olarak, her proje toplantısında, proje partnerleri tarafından okul ziyaretleri gerçekleştirilecek ve karar vericiler, gerçek sınıf uygulamalarını gözlemlemek üzere davet edileceklerdir. E-platformda, bir veritabanında küçük yaş gruplarına öğretmenlik yapan öğretmenlere yönelik, sürdürülebilir kalkınma için temel yeterliliklere odaklanan ve uluslar arası ve disiplinler arası işbirliğini barındıran seçkin iyi uygulamalar bulunacaktır. Proje kitapçığında ise her partner ülkeden seçkin iyi uygulama örneklerinin yanı sıra sürdürülebilir kalkınmanın öğretim ve uygulamadaki ilkelerinin entegre edildiği ,rol model olarak hareket etme rehberi yer alacaktır.