Международно обучение за учители
     
Международното обучение за учители се проведе в Бейкоз, Истанбул между 02 и 09 юни 2013 г. с участието на 24 учители и преподаватели от начален и предучилищен етап от четирите страни-партньори. Курсът използваше смесени методи на обучение, включващи дистанционни дейности (самоподготовка и последващи дейности)и обучение лице в лице, базирано на методи с участието на обучаемите. Участниците, ръководени от експертите от партньорски държави бяха активно включени в детайлни обяснения на концептуалните въпроси, наблюдение на класни стаи в кампуса на Доа, Бейкоз, практическо приложение на новите знания, работа в екип за насърчаването на включването на ключови компететности, свързани с обучението по устойчиво развитие в учебната програма.