Cursul internațional pentru instruirea profesorilor
     
Cursul Internaţional de Instruire a Profesorilor (ITTC) a avut loc în Istanbul, Turcia între 2 şi 9 iunie 2013 cu participarea a 24 de profesori de învăţământ primar şi preşcolar din cele patru ţări partenere. În cadrul cursului s-au folosit metode de instruire mixte – incluzând activităţi la distanţă (de pregătire şi de continuare) şi activităţi faţă în faţă bazate pe metode de predare participative. Participanţii, îndrumaţi de experţi şi instructori din ţările partenere, au fost implicaţi activ în prezentări detaliate ale aspectelor conceptuale, observări ale unor lecţii în campusul Beykoz al Şcolii Doga, aplicaţii practice ale noilor cunoştinţe în lucru în echipă pentru încurajarea participanţilor de a integra competenţe cheie, relevante pentru educaţia pentru dezvoltare durabilă, în curiculum şcolar.