Legături cu alte proiecte Comenius
     

Aceste cinci proiecte Europene LLP din subcategoriile Comenius school partnerships, Comenius Multilateral şi Comenius Regio Projects sunt înrudite cu dezvoltarea sustenabilă.

În aceste proiecte au fost prezentate ţintele şi activităţile proiectului SUSTAIN, temele de dezvoltare sustenabilă, conceptele şi abordările educaţiei pentru dezvoltare sustenabilă şi platforma colaborativă SUSTAIN. Au fost distribuite mape, pliante şi semne de carte SUSTAIN.

Pentru a obţine aprobarea că planurile de lecţie pot fi considerate bune practici, învităm profesorii să viziteze baza de date a proiectului şi să implementeze, adapteze planurile de lecţie la nevoile acestora. Aceasă implementare încrucişată va dovedi eficacitatea şi adaptabilitatea planurilor de lecţie.

1 - Comenius School Partnerships Project
" NLC-Natural Learning Concept "
Nr. proiect: 2010-1-TR1-COM06-13683-1
Am promovat conceptul de învăţare bazat pe natură, în care copiii învață prin experiențe și într-un mediu natural. Datorită faptului ca suntem în colaborare cu studenți și profesori din patru țări, proiectul va reuni diferite valori culturale. Scopul proiectului nostru este de a angaja elevii care sunt departe de natura și de învățarea despre natură, prin predarea utilizând conceptul prezentat mai sus. Deoarece elevii pot învăța fericiţi atunci când lecţiile sunt orientate spre mediul natural, ei se vor scufunda în aspectele fantastice ale vieții. Proiectul va contribui la dezvoltarea elevilor să-şi îmbunătăţească creativitatea cognitivă, pentru a îmbunătăți abilitățile de rezolvare a problemelor, concentrându-şi atenția asupra sarciniilor manuale. În cadrul domeniului de aplicare al proiectului vor fi stabilite camere naturale de observare, vor fi organizate expoziții internaționale, festivaluri de film, se va înregistra un album de muzică. Astfel, atât copiii, cât și părinții vor beneficia de o experienţă unică.
Ţara coordonatoare: Liceul Kartal Doga, Turcia
Tările partenere: Elveţia, Polonia


In data de 6 Martie 2012 la Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi in DUSZNIKI- ZDROJ a fost organizat un seminar pentru profesori. Duygu Dogan a prezentat scopul şi activităţile proiectului SUSTAIN, temele dezvoltării durabile, conceptele şi abordările educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi platforma colaborativă SUSTAIN. Cu această ocazie a fost scoasă în evidenţă legătura dintre proiectele NLC şi SUSTAIN. Au fost distribuite pliante. A fost predat elevilor o lecţie SUSTAIN, Cubul lui Rubik (Cursul de abilităi de gândire) propusă de Ramazan Sezer.

2 - Comenius School Partnerships Project
" Reflection of Multicultural Character Development "
Nr. proiect: 2010-1-TR1-COM06-16274-1
Scopul acestui proiect este să educe şi să prezinte valorile noastre culturale altora, precum şi ale altora nouă. Prezentarea perspectivei multiculturale are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea cunoaşterii şi a valorilor multiculturale la copiii din clasele mici. De altfel, bogăţia culturală a diferitelor naţiuni poate fi introdusă în primii ani de educaţie prin intermediul părinţilor, centrelor de educare, societate etc. Proiectul va fi implementat în 2 ani cu ajutorul partenerilor din tări europene, care au fost de acord cu trei mari teme pentru dezvoltarea caracterului: (a) responsabilitate; (b) grija faţă de alţii; (c) ajutorul.
Ţara coordonatoare: Grădiniţa Sariyer Doga, Turcia
Tările partenere: Spania, Ungaria, Polonia

3 - Comenius School Partnerships Project
" RESPECT "
Nr. proiect: 2011-1-FR-COM06-24439-4
În zilele noastre, indivizii nu acordă suficientă atenție normelor de protecție a mediului. Există o nevoie urgentă de a dezvolta noi strategii pentru a sensibiliza indivizii referitor la problemele de mediu. Scopul proiectului este de a dezvolta valori pedagogice în școlile noastre, de a întări legăturile de prietenie dintre echipe din diferite școli publice. Noi credem că putem obține împreună puterea de a face modificări. Deci, adolescenții devin nu numai conştienţi ci şi sensibili la problemele de mediu. Proiectul nostru "Let's respect to environment, and support European citizenship" este construit pe două teme principale: (a) Respect pentru mediu; (b) Respect pentru oamenii din mediul înconjurător. Toți partenerii din proiect sunt sensibili la problemele de mediu. O mulțime de acțiuni au fost efectuate pentru a sensibiliza copiii la problemele de mediu, cum ar fi activitatea cu Polonia (Săptămâna Lumii), evenimentul de arta tri-dimensională din Portugalia, activitatea din grădina botanică în Franța.


În data de 17 aprilie, 2012, a avut loc un seminar cu profesorii de la Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina la care au fost prezentate scopul şi activităţile proiectului SUSTAIN, temele dezvoltării durabile, conceptele şi abordările educaţiei pentru dezvoltare durabilă şi platforma colaborativă SUSTAIN. Cu această ocazie a fost scoasă în evidenţă legătura dintre proiectele RESPECT şi SUSTAIN. Au fost distribuite pliante.

4 - Comenius Multilateral Project
" TC4PI: Teacher Competences For Plurilingual Integration with the Education "
Nr. proiect: 526596-LLP-1-2012-1-ES-COMENIUS-CMP
Conform ghidului pentru politici de dezvoltarea a educaţiei limbilor în Europa, plurilingvismul reprezintă baza comunicării în Europa şi furnizează o bază concretă pentru o civilizaţie democratică. Plurilingvismul este văzut ca o valoare şi o competenţă, care este în ideea comunicării, o cale diversificată de a relaţiona cu alţii. Principalul motiv pentru iniţierea acestui proiect este acela că a fost identificată o lipsă de claritate în ce priveşte ce competenţe sunt necesare pentru profesori pentru a integra dimensiunea interculturală în educaţia plurilingvistică. Acesată situaţie necesită regândirea educaţiei profesorilor. Se constată o lipsă vizibilă în ce priveşte continuitatea între diferite stagii de formare pe parcursul vieţii în raport cu politica Comisiei Europene pentru instruire pe tot parcursul vieţii.

5 - Comenius REGIO
" Connecting People and Planet "
Nr. proiect: 2012-1-GB1-COM13-185782
Scopul proiectului este de a crea o rețea online în rândul cadrelor didactice și a studenților de la 11 la 14 ani, prin încurajarea cooperării, a schimbului de idei noi bazate pe aspectele sociale, economice și de mediu ale dezvoltării durabile, care sunt elemnete de bază a conceptului de învățare natural de la Școlile Doga și Școala Secundară Winterhill. DECSY va înființa site-ul proiectului și o platformă de învățare virtuală, care va fi actualizată și dezvoltată în timpul sesiunilor locale de două zile de formare a profesorilor. Spațiul de învățare virtual va cuprinde zone pentru elevi și profesori, inclusiv activitățile de limbi străine on-line, planuri de lecție, înregistrări, articole metodologice care includ diversitatea culturală și naturală pentru a demonstra modul în care TIC poate îmbunătăți, mai degrabă decât o atingere, o relație cu umanitatea și lumea naturală. Școlile Doga și Școala Winterhill acționează ca furnizori de conținut pe arii tematice legate de problemele importante pentru prezent în Marea Britanie și Turcia, care sunt: ​​utilizarea tehnologiilor educaționale de învățare, integrarea, multiculturalitate în școli, sala de clasă în aer liber eco-alfabetizare / competențe pentru dezvoltare durabilă, de inovare și de întreprindere prin intermediul TIC, utilizarea limbii engleze ca limbă de circulație internațională în școlile turcești și a limbilor străine moderne în școlile din Marea Britanie. Proiectul aspiră să se concentreze asupra cadrelor didactice care achiziționează noi metode de predare și folosindu-le în mod corespunzător cu TIC în clasă prin intermediul celor două zile de sesiuni locale de formare a cadrelor didactice din țările partenere, implementări încrucişate cu cu școlile partenere din regiune şi forumuri în spațiul virtual de învățare. Linii directoare pentru utilizarea eficientă a spațiului virtual, precum și pliantele proiectului vor fi diseminate de către profesori, factori de decizie și publicul larg în cadrul unor seminarii de diseminare de o zi în țările partenere. Relațiile vor fi, de asemenea, stabilite prin vizite la CORES (Centrul pentru Surse de Energie Regenerabilă), din fiecare regiune, cu scopul de a difuza învățăturile din acest proiect, susținând impactul cu mult dincolo de intervalul de timp al acestui proiect.

6 - COMENIUS Accompanying measures project
" Key Methodology to Successful Competence Based Learning "
Nr. proiect: 539401-LLP-1-2013-1-BG-COMENIUS-CAM
KEYS urmăreşte să valorifice rezultatele unor proiecte finalizate care au avut drept scop dezvoltarea competenţelor cheie LLL şi astfel să sprijine cadrele didactice la implementarea competenţelor bazate pe educaţia congruentă cu cerinţele vieţii contemporane. Proiectul își propune să valorifice realizările a 5 proiecte multilaterale Comenius implementate în ultimii ani și de a promova rezultatele lor prin diseminarea acestora în rândul cadrelor didactice și a unui grup țintă mai mare de educatori, în noi contexte naționale și internaționale. Unul dintre cele cinci proiecte este proiectul SUSTAIN.