Участници
     
Частни образователни институции "Доа", Турция

Мрежата от училища Доа, основана през 2002 г. има 8 кампуса в Истанбул, състои се от 39 образователни институции - от детска градина до гимназиално ниво, 15000 студенти, 1000 служители. Целта на училища Доа ("природа" на турски) е да се осигури индивидуално развитие на учениците по многостранен, внимателен и творчески начин. В центъра е любовта към природата и нейното опознаване.

Училища Доа се фокусират върху интегрирането на ИКТ. Всички класове са оборудвани с интерактивни дъски. "Доа онлайн" е виртуална библиотека, която дава възможност на учителите и учениците да следват учебната програма онлайн. "E-ДОМАШНА РАБОТА" предлага на учениците инструменти за изпълняване на домашната работа интерактивно/онлайн, изпозлва се за подготовка на проекти и изпити. Родителите и учителите могат да проверяват дейностите на учениците своевременно.

"E-Доа" дава възможност на родителите да получат информация за програмата на децата си, резултатит от изпити и т.н. "E-Доа" се използва, за да се формира образователен триъгълник - ученик учител родител.

Център за творческо обучение, България

Център за творческо обучение е организация с нестопанска цел, създадена с цел да работи в обществена полза в областта на образованието и има за цел да допринесе за положителни промени в областта на образованието и обучението - промяна към практическо образование, което ефективно развива ключови компетенции и помага на учащите да подобрият потенциала си за успешна социална и професионална реализация и адресира своята работа най-вече към младите хора в училище. ЦТО разработва програми за извънучилищни дейности, които предлагат балансираното и всеобхватно развитие на личността на младите хора, насърчава свободна комуникация и творчески подход към знанията. В допълнение към работата с младежи, ЦТО предлага обучения за учители, насочени към разпространение на интерактивни методи и иновативни подходи в преподаването. През 2009 ЦТО започва развитието на мрежа от партньорски училища в България, която в момента има повече от 40 активни членове и продължава да се разширява.

Университет Валахия, гр. Търговрище, Румъния

Университетът Валахия е държавен университет, основан през 1992 г. Състои от осем факултета (дългосрочни курсове от 3 или 4 години). Университетът предлага 28 степен на специализации, 26 магистърски програми, обучение на докторанти (История, material science и икономика), дистанционно обучение за учители и курсове за учене през целия живот. Университетъ се посещава от 12000 студенти, които се ръководят от 350 обучители. В следствие на работата си по програмите Сократ и Коменски като координатори и партньори, екипът на университета е придобил опит в работата с виртуални платформи и уеб-инструменти.

Център за творческо развитие "Данило Долчи", Италия

Център за творческо развитие "Данило Долчи" е организация с нестопанска цел, съставена от младежи и възрастни с основен фокус върху образованието. Центърът за творческо развитие се основава на опита на пацифиста Данило Долчи, който е работил в Трапето и Паринико и из цяла Сицилия. Методи за самоанализ, ненасилствени средства, срещи с участие на хиляди хора и т.н., направиха възможно създаването на условия за реална промяна и развитие. Първоначалната цел на центъра е да насърчи използването на майевтичния метод в училище и да обучи преподавателите да използват този иновативен подход.