Katılımcılar
     
Özel Doğa Eğitim Kurumları(DOGA)TÜRKİYE

2002 de kurulan ve İstanbul'da 8 kampusu olan Doğa Okulları'nın toplamda anaokuldan liseye kadar olmak üzere 39 okulu, 15000 öğrencisi ve 1000 çalışanı bulunmaktadır.Doğa Okulları'nın amacı öğrencilere çok yönlü,katılımcı,yaratıcı ve duyarlı bir bireysel gelişim sağlamaktır. Merkezde doğa sevgisi ve doğayla öğrenme düşüncesi vardır.

Doğa Okulları,Bilişim ve İletişim Teknolojilerini entegre etmeye de büyük bir önem vermektedir.tüm sınıflar akıllı tahta ile donatılmıştır."Doğa Online", öğretmen ve öğrencilerin müfredat konularını çevrimiçi (online) olarak takip edebilmelerini sağlayan bir sanal laboratuardır. "E-HOMEWORK" ise öğrencilere ödevlerini çevrimiçi (online)/interaktif olarak yapabilme ve proje hazırlayabilme imkanı sağlamanın yanısıra sınav hazırlamada kullanılan ve veli ve öğretmenlerin, öğrenci etkinliklerini takip edebilmelerini mümküm kılan bir araçtır.

"E-Doga" velilerin, çocuklarının ders programları, öğretmenleri, sınav program ve sonuçları gibi bilgilerine ulaşmalarını sağlar."E Doga" öğrenci-öğretmen- veli üçgeninin oluşturulmasında kullanılır.

Center for Creative Training Association (CCTA) BULGARIA

Center for Creative Training Association (CCTA)kar amacı gütmeyen ve eğitim alanında kamu yararına çalışmak amacıyla kurulmuş olan bir merkezdir.Eğitim öğretim alanında olumlu değişime (temel yeterliliklere etkin bir şekilde hakim olan ve öğrencilerin başarılı bir sosyal ve profesyonel gerçekleştirme potansiyellerine olanak sağlayacak uygulamalı bir eğitim yönündeki bir değişim) katkı sağlama amacı da vardır. Çalışmaları genellikle okul çağındaki gençlere yönelikltir.Gençlerin dengeli ve çok yönlü kişilik gelişimlerini sağlayacak ders/okul dışı faaliyet programları geliştirir; özgür iletişim ve bilgiye yaratıcı bir yaklaşıma teşvik eder.Gençlere yönelik bu çalışmalara ek olarak, öğretmenlikte interaktif yöntemler ve yenilikçi yaklaşımların yaygınlaştırılmasına yönelik çok sayıda öğretmen eğitim programı sunar.CCTA, 2009 yılında, Bulgaristan'da bir katılımcı okullar ağı geliştirmeye başladı ve bu ağ halen daha genişlemekte olup, şu anda 40 aktif üyeye sahiptir.

Valahia University of Targoviste (VUT) ROMANIA

Valahia University Targoviste, 1992'de kurulmuş olan ve bünyesinde 8 fakülte bulunan (3 ya da 4 yıla yayılmış uzun dönem dersler veren fakülteler)bir devlet üniversitesidir.Üniversite 28 uzmanlık alanında lisans, 26 master programı, doktora çalışmaları (Tarih,Malzeme Bilimi ve Ekonomi alanlarında), öğretmen eğitim kursları ve uzaktan/hayatboyu öğrenme ders/kursları sunmaktadır. 350 öğretmenin yönettiği bu derslere toplamda 12000 öğrenci katılmaktadır.Öğretmen eğitimi ve uzaktan eğitim kursları düzenlemenin yanı sıra Sokrates-Komenyus Projelerinde (koordinatör ya da katılımcı olarak)kazanılmış olan tecrübeyle üniversitenin projedeki kadrosu sanal araçlar, paylaşım platformları ve web paylaşım enstrumanları alanında önemli bir deneyime sahiptir.

Centre for Creative Development "Danilo Dolci" (CCDDD) ITALY

Centre for Creative Development "Danilo Dolci" genç ve yetişkinlerin birlikte oluşturduğu ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.Başlıca ilgi alanımız eğitimdir.Oluşumumuzun hareket noktası ise Trappeto,Partinico ve Şili'nin her köşesinde çalışmış olan barış yanlısı Danilo Dolci'nin eğitim ve çalışma alanındaki deneyimleridir.Öz analiz,şiddet karşıtı araçlar ve binlerce kişinin katıldığı mitinglerle gerçek bir değişim ve kalkınma için gerekli koşulların oluşturulması mümkün olmuştur. Oluşumun asıl amacı, Danilo Dolci tarafından geliştirilmiş yenilikçi bir yaklaşım olan Reciprocal Maeutic Approach'ın okullar,eğitim kurumları ve sosyal ortaklık ortamlarında tanıtılıp teşvik edilmesi ve bu yenilikçi ve hümanist eğitim metodolojisine yönelik olarak öğretmen ve eğitimcilerin eğitilmesi olmuştur.