Важни
     
Снимки от втората работна среща

Втората среща по проекта се състоя между 12 и 13 юни 2012г. в Истанбул, Турция,