Важни
     
Обучение на учители в Турция

Местните обучения за учители в Турция, показани на таблицата по-долу, се проведоха за представяне на проекта Състейн и представяне на модела на обучение, базирано на компетентности, идеята за ранно развитие на ключови компетентности в начален и предучилищен етап, чрез обучение за устойчиво развитие. Участниците бяха мотивирани да изпробват, разработят, качат на платформата и споделят добрите си практики, както и да използват базата данни на проекта. Групите представиха примерни уроци, включващи теми от устойчивото разтивие, ключови компетентности и междупредметни връзки. Също така на 12 септември 2012 г. , проф. д-р Сертел Алтън от Технически Университет Йълдъз беше поканен в училища ДОА да представи междупредметно обучение и ключови компетентности. Тя наблюдаваше урочните планове, предложени от учителите и им даде обратна връзка. Редактираните урочни планове станаха част от базата данни с добри практики.

ИМЕ дата място брой учители УЧАСТНИЦИ
17-24 март 2012 2 дни с експерт от Румъния 17-24 март 2012 АТАКЕНТ 22 учители от начален и предучилищен етап
12.09.2012 д-р Алтън 12.09.2012 АТАСЕХЪР 18 учители от начален и предучилищен етап
07-08 февруари 2013 2 дни, Бейкоз 07-08 ФЕВРУАРИ 2013 Бейкоз 26 учители от начален и предучилищен етап
06.04.2013 Атасехър 06.04.2013 АТАСЕХЪР 18 учители от начален и предучилищен етап
06.09.2013 БИЕНАЛЕ 06.09.2013 АТАСЕХЪР 27 учители от начален и предучилищен етап