Важни
     
Обучение на учители в Румъния

На 23 и 30 март 2012г. в гр. Търговище, Румъния се проведе двудневен уъркшоп с 25 учители от предучилищен и начален етап.