Важни
     
Обучение на учители в България

Между 5 и 7 април 2012г. в гр. Севлиево се проведе семинар с участието на 36 учители от начален и предучилищен етап. Между 6 и 7 април 2013г. в гр. София се проведе семинар с участието на 11 учители и директори от начален и предучилищен етап.