Важни
     
Обучение на учители в Италия

В Партинико, Палермо се проведе двудневен семинар, разделен на две сесии (а) пролетна сесия на 18 април 2012г., водена от местен експерт с участието на 15 учители от начален и предучилищен етап и (б) есенна сесия на 9 ноември 2012г. в училище Мирто, водена от експертите по проекта су частието на 13 учители в начален и предучилищен етап.