Важни
     
Снимки от третата работна среща

Третата среща по проекта се проведе между 7 и 9 ноември в Палермо, Италия. На 9 ноември 2012г. в училище "Мирто" всички експерти по проекта взеха участие в двудневен семинар с участието на 13 учители от начален и предучилищен етап.