Важни
     
Снимки от 4та среща на партньорите

Четвъртата среща по проекта се състоя между 13 и 14 март 2013г. в Търговище, Румъния,