Важни
     
Семинар в Турция

На 20 април 2013г. се проведе семинар за апробация в училище ДОА - Атасехър с 13 учители.