Важни
     
Снимки от 6та работна среща

Шеста работна среща по проекта 23 - 27 октомври 2013г. в Палермо, Италия