Önemli Hususlar
     
İtalya Mahalli Çalıştayı

İki gün süren Mahalli Çalıştay Partinico, Palermo da iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. (a)Bahar oturumu 18 Nisan 2012 tarihinde yerel uzmanların liderliğinde ve 15 anaokulu ve ilkokul öğretmeninin katılımıyla, projeyi tanıtım amacıyla gerçekleştirildi. (b)Sonbahar oturumu 9 Kasım 2012 tarihinde Mirto isimli okulda, yerel uzmanların liderliğinde, 13 anaokulu ve ilkokul öğretmeninin katılımıyla yeni okul dönemi planına SUSTAIN konularının nasıl entegre edilebileceğiyle ilgili öğretmenlere destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.